Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky

01-02-2018

Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky podléhají pravidlům jednotného trhu a mají přímý dopad na lidské zdraví. Spolehlivý právní rámec byl zaveden, aby chránil veřejné zdraví a zaručoval bezpečnost těchto produktů. Vztahuje se na celý cyklus, od zkoušek a prověřování přes povolení uvedení na trh až po dozor a stažení z oběhu. Přístup k dostupným léčivým přípravkům, boj proti antimikrobiální rezistenci, etické provádění klinických hodnocení a pobídky k výzkumu a rozvoji jsou jen některé z klíčových otázek, jimiž se EU v této oblasti zabývá. Aby bylo možné udržet krok s vědeckým a technologickým pokrokem a reagovat na nově se objevující zdravotní hrozby, legislativní a politická opatření podléhají hodnocení a dalšímu sledování.

Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky podléhají pravidlům jednotného trhu a mají přímý dopad na lidské zdraví. Spolehlivý právní rámec byl zaveden, aby chránil veřejné zdraví a zaručoval bezpečnost těchto produktů. Vztahuje se na celý cyklus, od zkoušek a prověřování přes povolení uvedení na trh až po dozor a stažení z oběhu. Přístup k dostupným léčivým přípravkům, boj proti antimikrobiální rezistenci, etické provádění klinických hodnocení a pobídky k výzkumu a rozvoji jsou jen některé z klíčových otázek, jimiž se EU v této oblasti zabývá. Aby bylo možné udržet krok s vědeckým a technologickým pokrokem a reagovat na nově se objevující zdravotní hrozby, legislativní a politická opatření podléhají hodnocení a dalšímu sledování.