První pilíř společné zemědělské politiky (SZP):II - Přímé platby zemědělcům

01-04-2018

Reforma z roku 2003 a kontrola stavu SZP v roce 2009 oddělily většinu přímé podpory od produkce. Nařízení (EU) č. 1307/2013 vytvořilo jednotný právní základ ve formě úplného kodexu, který upravuje přímé platby zemědělcům, jež jsou nyní cílenější, spravedlivější a „zelenější“.

Reforma z roku 2003 a kontrola stavu SZP v roce 2009 oddělily většinu přímé podpory od produkce. Nařízení (EU) č. 1307/2013 vytvořilo jednotný právní základ ve formě úplného kodexu, který upravuje přímé platby zemědělcům, jež jsou nyní cílenější, spravedlivější a „zelenější“.