Produkce akvakultury v Evropské unii

01-01-2018

Produkce akvakultury v Evropské unii relativně stagnuje, pokud ji srovnáme s rostoucí mírou pěstované produkce mořských plodů na celosvětové úrovni. V posledních 20 letech se Komise snaží zvýšit potenciál produkce EU prostřednictvím různých strategií a pokynů. V roce 2016 byl zřízen poradní sbor pro akvakulturu (AAC). Tento orgán se skládá ze zástupců tohoto odvětví a dalších relevantních organizací zúčastněných stran a poskytuje poradenství evropským orgánům a členským státům.

Produkce akvakultury v Evropské unii relativně stagnuje, pokud ji srovnáme s rostoucí mírou pěstované produkce mořských plodů na celosvětové úrovni. V posledních 20 letech se Komise snaží zvýšit potenciál produkce EU prostřednictvím různých strategií a pokynů. V roce 2016 byl zřízen poradní sbor pro akvakulturu (AAC). Tento orgán se skládá ze zástupců tohoto odvětví a dalších relevantních organizací zúčastněných stran a poskytuje poradenství evropským orgánům a členským státům.