Vzdělávání a odborná příprava

01-09-2017

V souladu se zásadou subsidiarity nesou primární odpovědnost za politiky v oblasti vzdělávání členské státy, přičemž činnost Evropské unie má pouze podpůrnou úlohu. Některé problémy jsou nicméně ve všech členských státech stejné – stárnutí společnosti, nedostatek dovedností pracovníků, celosvětová konkurence a předškolní vzdělávání. Proto je nutné na ně reagovat společně, spolupracovat a navzájem se od sebe učit[1].

V souladu se zásadou subsidiarity nesou primární odpovědnost za politiky v oblasti vzdělávání členské státy, přičemž činnost Evropské unie má pouze podpůrnou úlohu. Některé problémy jsou nicméně ve všech členských státech stejné – stárnutí společnosti, nedostatek dovedností pracovníků, celosvětová konkurence a předškolní vzdělávání. Proto je nutné na ně reagovat společně, spolupracovat a navzájem se od sebe učit[1].