Mládež

01-09-2017

Politika zaměřená na mládež je vnitřní záležitostí členských států. Harmonizace vnitrostátních právních předpisů je tedy vyloučena. Z tohoto důvodu má EU spíše podpůrnou úlohu. Část programu Erasmus+, která se týká mládeže, takto podporuje výměny mladých lidí v rámci EU i ve spolupráci se třetími zeměmi. Evropská unie politiky zaměřené na mládež v posledních letech posílila, jak to dokládá iniciativa Evropský sbor solidarity a projekt DiscoverEU.

Politika zaměřená na mládež je vnitřní záležitostí členských států. Harmonizace vnitrostátních právních předpisů je tedy vyloučena. Z tohoto důvodu má EU spíše podpůrnou úlohu. Část programu Erasmus+, která se týká mládeže, takto podporuje výměny mladých lidí v rámci EU i ve spolupráci se třetími zeměmi. Evropská unie politiky zaměřené na mládež v posledních letech posílila, jak to dokládá iniciativa Evropský sbor solidarity a projekt DiscoverEU.