Justiční spolupráce v občanských věcech

01-03-2018

Přeshraniční volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob neustále narůstá. U občanských věcí s přeshraničním prvkem rozvíjí Evropská unie justiční spolupráci, a staví tak mosty mezi jednotlivými právními systémy. Jejími hlavními cíli jsou právní jistota a snadný a efektivní přístup ke spravedlnosti, k čemuž je třeba zajistit určení příslušného soudu, jasně stanovit rozhodné právo a zaručit rychlé a účinné postupy uznávání a výkonu rozhodnutí.

Přeshraniční volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob neustále narůstá. U občanských věcí s přeshraničním prvkem rozvíjí Evropská unie justiční spolupráci, a staví tak mosty mezi jednotlivými právními systémy. Jejími hlavními cíli jsou právní jistota a snadný a efektivní přístup ke spravedlnosti, k čemuž je třeba zajistit určení příslušného soudu, jasně stanovit rozhodné právo a zaručit rychlé a účinné postupy uznávání a výkonu rozhodnutí.