Evropský sociální fond

01-02-2018

Evropský sociální fond (ESF) byl zřízen Římskou smlouvou s cílem posílit mobilitu pracovníků a zlepšit jejich pracovní příležitosti na společném trhu. Jeho úkoly a pravidla fungování byly následně revidovány, aby odrážely vývoj hospodářské situace a stavu zaměstnanosti v členských státech a také vývoj politických priorit stanovených na úrovni EU.

Evropský sociální fond (ESF) byl zřízen Římskou smlouvou s cílem posílit mobilitu pracovníků a zlepšit jejich pracovní příležitosti na společném trhu. Jeho úkoly a pravidla fungování byly následně revidovány, aby odrážely vývoj hospodářské situace a stavu zaměstnanosti v členských státech a také vývoj politických priorit stanovených na úrovni EU.