Jaderná energie

01-02-2018

Jaderná energie vyráběná v současnosti je uvolňována v procesu zvaném štěpná jaderná reakce, který spočívá v uvolňování energie během dělení jádra atomů uranu a plutonia. Jaderná energie je nízkouhlíkovou alternativou k fosilním palivům a pro 13 z 27 členských států představuje klíčovou součást skladby zdrojů energie, přičemž se z ní vyrábí téměř 26 % elektřiny v EU. V důsledku havárie v Černobylu v roce 1986 a jaderné katastrofy v japonské Fukušimě v roce 2011 se však stala velmi sporným tématem. Rozhodnutí Německa postupně do roku 2020 přestat využívat jadernou energii a dočasné uzavření dvou belgických reaktorů poté, co byly v loňském roce objeveny praskliny v nádobách ukrývajících reaktory, zesílily tlak na odklon Evropy od jaderné energie. Rozhodnutí, zda bude, či nebude jaderná energie součástí skladby zdrojů energie, sice závisí na daném členském státu, právní předpisy EU však usilují o zlepšení bezpečnostních norem pro jaderné elektrárny, o zajištění bezpečného nakládání s jaderným odpadem a o jeho bezpečnou likvidaci.

Jaderná energie vyráběná v současnosti je uvolňována v procesu zvaném štěpná jaderná reakce, který spočívá v uvolňování energie během dělení jádra atomů uranu a plutonia. Jaderná energie je nízkouhlíkovou alternativou k fosilním palivům a pro 13 z 27 členských států představuje klíčovou součást skladby zdrojů energie, přičemž se z ní vyrábí téměř 26 % elektřiny v EU. V důsledku havárie v Černobylu v roce 1986 a jaderné katastrofy v japonské Fukušimě v roce 2011 se však stala velmi sporným tématem. Rozhodnutí Německa postupně do roku 2020 přestat využívat jadernou energii a dočasné uzavření dvou belgických reaktorů poté, co byly v loňském roce objeveny praskliny v nádobách ukrývajících reaktory, zesílily tlak na odklon Evropy od jaderné energie. Rozhodnutí, zda bude, či nebude jaderná energie součástí skladby zdrojů energie, sice závisí na daném členském státu, právní předpisy EU však usilují o zlepšení bezpečnostních norem pro jaderné elektrárny, o zajištění bezpečného nakládání s jaderným odpadem a o jeho bezpečnou likvidaci.