Energie z obnovitelných zdrojů

01-01-2018

Obnovitelné zdroje energie (větrná energie, solární energie, hydroelektrická energie, energie z oceánu, geotermální energie, biomasa a biopaliva) jsou alternativami k fosilním palivům a přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů, k diverzifikaci dodávek energie a ke snížení závislosti na nespolehlivých a nestabilních trzích s fosilními palivy, především s ropou a zemním plynem. Právní předpisy EU o prosazování obnovitelných zdrojů energie prošly v posledních letech významným vývojem. V roce 2009 stanovili vedoucí představitelé EU cíl, že do roku 2020 musí 20 % spotřeby energie EU povinně pocházet z obnovitelných zdrojů. V roce 2018 bylo dohodnuto, že do roku 2030 musí 32 % spotřeby energie EU pocházet z obnovitelných zdrojů. Budoucí rámec politiky pro období po roce 2030 je předmětem jednání.

Obnovitelné zdroje energie (větrná energie, solární energie, hydroelektrická energie, energie z oceánu, geotermální energie, biomasa a biopaliva) jsou alternativami k fosilním palivům a přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů, k diverzifikaci dodávek energie a ke snížení závislosti na nespolehlivých a nestabilních trzích s fosilními palivy, především s ropou a zemním plynem. Právní předpisy EU o prosazování obnovitelných zdrojů energie prošly v posledních letech významným vývojem. V roce 2009 stanovili vedoucí představitelé EU cíl, že do roku 2020 musí 20 % spotřeby energie EU povinně pocházet z obnovitelných zdrojů. V roce 2018 bylo dohodnuto, že do roku 2030 musí 32 % spotřeby energie EU pocházet z obnovitelných zdrojů. Budoucí rámec politiky pro období po roce 2030 je předmětem jednání.