Evropský systém dohledu nad finančním trhem (ESFS)

01-02-2018

Evropský systém dohledu nad finančním trhem (dále jen „ESFS“) je vícevrstevný systém mikroobezřetnostních a makroobezřetnostních orgánů, který zahrnuje Evropskou radu pro systémová rizika, tři evropské orgány dohledu a orgány dohledu jednotlivých členských států. Jeho úkolem je zajistit konzistentní a koherentní finanční dohled v EU. Tento systém dohledu prochází významnými změnami, k nimž dochází v důsledku zavádění bankovní unie a předpokládané vystoupení Spojeného království z EU.

Evropský systém dohledu nad finančním trhem (dále jen „ESFS“) je vícevrstevný systém mikroobezřetnostních a makroobezřetnostních orgánů, který zahrnuje Evropskou radu pro systémová rizika, tři evropské orgány dohledu a orgány dohledu jednotlivých členských států. Jeho úkolem je zajistit konzistentní a koherentní finanční dohled v EU. Tento systém dohledu prochází významnými změnami, k nimž dochází v důsledku zavádění bankovní unie a předpokládané vystoupení Spojeného království z EU.