Finanční pomoc členským státům EU

01-02-2018

Cílem evropských mechanismů finanční pomoci je zachovat finanční stabilitu EU a eurozóny, neboť finanční problémy v jednom členském státě mohou mít výrazný dopad na makrofinanční stabilitu v ostatních členských státech. Finanční pomoc je spojena s makroekonomickou podmíněností (má spíše charakter půjčky než fiskálního převodu), aby se zajistilo, že členské státy, které tuto pomoc obdrží, provedou nezbytné fiskální, hospodářské a strukturální reformy a reformy mechanismů dohledu. Tyto reformy jsou dohodnuty a popsány ve zvláštních dokumentech (memorandech o porozumění), jež jsou zveřejněny na internetových stránkách Komise a případně na internetových stránkách věnovaných Evropskému mechanismu stability.

Cílem evropských mechanismů finanční pomoci je zachovat finanční stabilitu EU a eurozóny, neboť finanční problémy v jednom členském státě mohou mít výrazný dopad na makrofinanční stabilitu v ostatních členských státech. Finanční pomoc je spojena s makroekonomickou podmíněností (má spíše charakter půjčky než fiskálního převodu), aby se zajistilo, že členské státy, které tuto pomoc obdrží, provedou nezbytné fiskální, hospodářské a strukturální reformy a reformy mechanismů dohledu. Tyto reformy jsou dohodnuty a popsány ve zvláštních dokumentech (memorandech o porozumění), jež jsou zveřejněny na internetových stránkách Komise a případně na internetových stránkách věnovaných Evropskému mechanismu stability.