Digitální agenda pro Evropu

01-02-2018

Od roku 1995 stojí informační a komunikační technologie (IKT) za zvyšováním produktivity a hospodářským růstem v EU[1]. V posledních třech desetiletích se v důsledku „konvergence technologií“ stírají hranice mezi telekomunikací, vysílacími službami a informačními technologiemi. Komise spustila v roce 2015 jednotný digitální trh s cílem realizovat hlavní legislativní návrhy, např. týkající se rozvoje elektronického obchodu, autorského práva, ochrany soukromí v odvětví elektronických komunikací, harmonizace digitálních práv, harmonizovaných pravidel DPH a kybernetické bezpečnosti.

Od roku 1995 stojí informační a komunikační technologie (IKT) za zvyšováním produktivity a hospodářským růstem v EU[1]. V posledních třech desetiletích se v důsledku „konvergence technologií“ stírají hranice mezi telekomunikací, vysílacími službami a informačními technologiemi. Komise spustila v roce 2015 jednotný digitální trh s cílem realizovat hlavní legislativní návrhy, např. týkající se rozvoje elektronického obchodu, autorského práva, ochrany soukromí v odvětví elektronických komunikací, harmonizace digitálních práv, harmonizovaných pravidel DPH a kybernetické bezpečnosti.