Situace v oblasti životního prostředí v České republice

01-03-2003

Životní prostředí patří při přebírání pravidel Společenství v rámci přístupu České republiky k Evropské Unii k nejsložitějším a finančně nejnáročnějším oblastem. Cílem předkládaného materiálu je zobrazení požadavků, kladených na Českou republiku v této oblasti. Jsou uvedeny možnosti a rizika převzetí evropských ekologických standardů. Jakých úspěchů bylo v posledních letech docíleno a kde je nutno ještě pokračovat v práci? Kromě přehledu jednotlivých oblastí se materiál zabývá i ekologicko - politickými podmínkami uvnitř České republiky.

Životní prostředí patří při přebírání pravidel Společenství v rámci přístupu České republiky k Evropské Unii k nejsložitějším a finančně nejnáročnějším oblastem. Cílem předkládaného materiálu je zobrazení požadavků, kladených na Českou republiku v této oblasti. Jsou uvedeny možnosti a rizika převzetí evropských ekologických standardů. Jakých úspěchů bylo v posledních letech docíleno a kde je nutno ještě pokračovat v práci? Kromě přehledu jednotlivých oblastí se materiál zabývá i ekologicko - politickými podmínkami uvnitř České republiky.