Altiero Spinelli a jeho úloha na cestě k Evropské unii

21-09-2016

Dne 14. února 1984 se v Evropském parlamentu uskutečnila rozprava o návrhu „Smlouvy o založení Evropské unie“, označovaném také jako „Spinelliho návrh“, která byla posléze završena jeho přijetím. Své přízvisko získal návrh podle zpravodaje a koordinátora parlamentního výboru Altiera Spinelliho, který jej vypracoval. O dva roky později, dne 23. května 1986, Altiero Spinelli v Římě zemřel. Nyní, třicet let poté, považujeme Altiera Spinelliho a návrh smlouvy, za nějž bojoval, za klíčové prvky integračního procesu Evropské unie. Nicméně návrh smlouvy představoval pouze vyvrcholení politické dráhy muže, který o sjednocené Evropě přemýšlel ještě před zrozením Evropského společenství. Pro lepší pochopení toho, jakým vývojem prošlo jeho myšlení i dílo, se musíme nejprve zamyslet nad argumenty obsaženými v Manifestu z Ventotene a poté nad jeho působením v Evropském federalistickém hnutí, až po jeho vstup do evropských institucí, kde se nejprve stal členem Evropské komise a posléze poslancem Evropského parlamentu. Ve své profesi zažil tento italský politik nejrůznější etapy evropské integrace a často je i sám předjímal. Až do samého konce sledoval s odhodláním a důvěrou cíl, jímž bylo vytvoření politické unie zemí Evropy. Poslední krok měl být učiněn v instituci, kterou Spinelli vždy považoval za nejreprezentativnější a za nejlépe připravenou k tomu, aby hrála vedoucí úlohu v integračním procesu, totiž v Evropském parlamentu.

Dne 14. února 1984 se v Evropském parlamentu uskutečnila rozprava o návrhu „Smlouvy o založení Evropské unie“, označovaném také jako „Spinelliho návrh“, která byla posléze završena jeho přijetím. Své přízvisko získal návrh podle zpravodaje a koordinátora parlamentního výboru Altiera Spinelliho, který jej vypracoval. O dva roky později, dne 23. května 1986, Altiero Spinelli v Římě zemřel. Nyní, třicet let poté, považujeme Altiera Spinelliho a návrh smlouvy, za nějž bojoval, za klíčové prvky integračního procesu Evropské unie. Nicméně návrh smlouvy představoval pouze vyvrcholení politické dráhy muže, který o sjednocené Evropě přemýšlel ještě před zrozením Evropského společenství. Pro lepší pochopení toho, jakým vývojem prošlo jeho myšlení i dílo, se musíme nejprve zamyslet nad argumenty obsaženými v Manifestu z Ventotene a poté nad jeho působením v Evropském federalistickém hnutí, až po jeho vstup do evropských institucí, kde se nejprve stal členem Evropské komise a posléze poslancem Evropského parlamentu. Ve své profesi zažil tento italský politik nejrůznější etapy evropské integrace a často je i sám předjímal. Až do samého konce sledoval s odhodláním a důvěrou cíl, jímž bylo vytvoření politické unie zemí Evropy. Poslední krok měl být učiněn v instituci, kterou Spinelli vždy považoval za nejreprezentativnější a za nejlépe připravenou k tomu, aby hrála vedoucí úlohu v integračním procesu, totiž v Evropském parlamentu.