Diskuse o budoucnosti Evropy v Evropském parlamentu v letech 2018–2019: Syntéza projevů hlav států a předsedů vlád EU

08-05-2019

Tento dokument uzavírá sérii čtyř informačních dokumentů o budoucnosti Evropy, jež objasňují postoje různých hlav států a předsedů vlád, kteří promluvili na plenárních zasedáních Evropského parlamentu mezi lednem 2018 a dubnem 2019. V první části tohoto dokumentu jsou popsány hlavní body, na kterých se řečníci shodli a v kterých se rozcházejí, trendy v projednávaných tématech a předložené návrhy. V druhé části uvádí dokument výňatky z nejdůležitějších prohlášení řečníků a podrobnější analýzu jejich postojů k následujícím klíčovým oblastem politik: Hospodářská a měnová unie, migrace, sociální rozměr, mezinárodní obchod, změna klimatu a energetika, bezpečnost a obrana, příští víceletý finanční rámec a institucionální otázky.

Tento dokument uzavírá sérii čtyř informačních dokumentů o budoucnosti Evropy, jež objasňují postoje různých hlav států a předsedů vlád, kteří promluvili na plenárních zasedáních Evropského parlamentu mezi lednem 2018 a dubnem 2019. V první části tohoto dokumentu jsou popsány hlavní body, na kterých se řečníci shodli a v kterých se rozcházejí, trendy v projednávaných tématech a předložené návrhy. V druhé části uvádí dokument výňatky z nejdůležitějších prohlášení řečníků a podrobnější analýzu jejich postojů k následujícím klíčovým oblastem politik: Hospodářská a měnová unie, migrace, sociální rozměr, mezinárodní obchod, změna klimatu a energetika, bezpečnost a obrana, příští víceletý finanční rámec a institucionální otázky.