Výtah ze studie - Evropská dividenda ve výši dva biliony eur: Přehled nákladů vyplývajících z neexistence společného evropského postupu, 2019–24

18-04-2019

Tento výtah vychází ze studie, která shromáždila výsledky práce na dlouhodobém projektu, jehož cílem je zjišťovat a analyzovat „náklady vyplývající z neexistence společného evropského postupu“ v celé řadě oblastí politik. Tento koncept, který se začal poprvé prosazovat v 80. letech minulého století na půdě Evropského parlamentu, zde slouží jako označení pro potenciální zisky dosažitelné díky zvyšování efektivity v podmínkách stávajícího evropského hospodářství na základě zavedení řady politických iniciativ prosazovaných Parlamentem – od rozšíření a prohloubení jednotného digitálního trhu až po systematičtější koordinaci vnitrostátních a evropských politik v oblasti obrany nebo zvýšené spolupráce v boji proti daňovým únikům ze strany podniků. Přínosy se v zásadě měří v podobě přírůstku HDP či racionálnějšího využívání veřejných zdrojů. Nejnovější analýza ukazuje, že v podmínkách evropského hospodářství (EU 28) lze dosáhnout potenciálních zisků ve výši přesahující 2,2 bilionu eur, pokud by orgány Unie přijaly politiky prosazované Parlamentem v řadě konkrétních oblastí a tyto politiky by byly plně prováděny po dobu deseti let (2019–2029). Výsledkem by byla „dividenda ve výši dvou bilionů eur“ , která by představovala nárůst celkového HDP EU přibližně o 14 % (ten v roce 2017 dosahoval 15,3 bilionu eur). Studie má být příspěvkem k probíhající diskusi o politických prioritách Evropské unie v nadcházejícím pětiletém institucionálním cyklu 2019–2024.

Tento výtah vychází ze studie, která shromáždila výsledky práce na dlouhodobém projektu, jehož cílem je zjišťovat a analyzovat „náklady vyplývající z neexistence společného evropského postupu“ v celé řadě oblastí politik. Tento koncept, který se začal poprvé prosazovat v 80. letech minulého století na půdě Evropského parlamentu, zde slouží jako označení pro potenciální zisky dosažitelné díky zvyšování efektivity v podmínkách stávajícího evropského hospodářství na základě zavedení řady politických iniciativ prosazovaných Parlamentem – od rozšíření a prohloubení jednotného digitálního trhu až po systematičtější koordinaci vnitrostátních a evropských politik v oblasti obrany nebo zvýšené spolupráce v boji proti daňovým únikům ze strany podniků. Přínosy se v zásadě měří v podobě přírůstku HDP či racionálnějšího využívání veřejných zdrojů. Nejnovější analýza ukazuje, že v podmínkách evropského hospodářství (EU 28) lze dosáhnout potenciálních zisků ve výši přesahující 2,2 bilionu eur, pokud by orgány Unie přijaly politiky prosazované Parlamentem v řadě konkrétních oblastí a tyto politiky by byly plně prováděny po dobu deseti let (2019–2029). Výsledkem by byla „dividenda ve výši dvou bilionů eur“ , která by představovala nárůst celkového HDP EU přibližně o 14 % (ten v roce 2017 dosahoval 15,3 bilionu eur). Studie má být příspěvkem k probíhající diskusi o politických prioritách Evropské unie v nadcházejícím pětiletém institucionálním cyklu 2019–2024.