Infrastruktura pro energii z obnovitelných zdrojů : faktor místního a regionálního rozvoje

15-05-2012

Studie popisuje rozvoj infrastruktury v hlavních odvětvích obnovitelných zdrojů energie (větrná energie, solární energie, biomasa, elektřina z vodních elektráren, geotermální energie) v evropských regionech. Objasňuje, jak jsou v současném programovém období strukturálních fondů financovány projekty zaměřené na budování regionální infrastruktury pro energii z obnovitelných zdrojů, a analyzuje kvalitu těchto opatření. Studie se také zabývá stávajícími i budoucími opatřeními v oblasti infrastruktury pro energii z obnovitelných zdrojů a plánování elektrických sítí v programech politiky soudržnosti a národních plánech pro energii z obnovitelných zdrojů.

Studie popisuje rozvoj infrastruktury v hlavních odvětvích obnovitelných zdrojů energie (větrná energie, solární energie, biomasa, elektřina z vodních elektráren, geotermální energie) v evropských regionech. Objasňuje, jak jsou v současném programovém období strukturálních fondů financovány projekty zaměřené na budování regionální infrastruktury pro energii z obnovitelných zdrojů, a analyzuje kvalitu těchto opatření. Studie se také zabývá stávajícími i budoucími opatřeními v oblasti infrastruktury pro energii z obnovitelných zdrojů a plánování elektrických sítí v programech politiky soudržnosti a národních plánech pro energii z obnovitelných zdrojů.

Externí autor

Bernd Schuh and Erich Dallhammer (Austrian Institute for Spatial Planning - ÖIR) , Niclas Damsgaard (SWECO International AB) , Erin Nicole Stewart