Finanční nástroje pro dopravní infrastrukturu EU

15-06-2012

Tato studie přináší přehled nejvýznamnějších současných a budoucích finančních nástrojů a zdrojů pro dopravní infrastrukturu EU, zejména pro síť TEN-T. Kromě toho obsahuje analytičtější diskusi o těchto nástrojích v souvislosti se změnami základního politického rámce.

Tato studie přináší přehled nejvýznamnějších současných a budoucích finančních nástrojů a zdrojů pro dopravní infrastrukturu EU, zejména pro síť TEN-T. Kromě toho obsahuje analytičtější diskusi o těchto nástrojích v souvislosti se změnami základního politického rámce.

Externí autor

Huib van Essen and Linda Brinke (CE Delft) , Robert Bain and Nigel Smith (ITS Leeds) , Ian Skinner (TEPR)