Historie rozpočtu EU

14-06-2019

Rozpočet Evropské unie tvoří tři pilíře: jeho výdaje, financování a audit. Tento informační dokument se zabývá historii rozpočtu a jeho vývojem v rámci víceletého plánování a sestavování ročních rozpočtů. Nabízí pohled na tyto otázky v kontextu měnících se pravomocí Evropského parlamentu v oblasti rozpočtu a rozvoje jeho postupů v oblasti financování a auditu. Již od samého vzniku Evropského společenství v roce 1952 panovalo mezi evropskými orgány a členskými státy napětí ohledně sestavování rozpočtu a rovněž existovala silná vazba mezi reformami v oblasti výdajů a reformami týkajícími se financování.

Rozpočet Evropské unie tvoří tři pilíře: jeho výdaje, financování a audit. Tento informační dokument se zabývá historii rozpočtu a jeho vývojem v rámci víceletého plánování a sestavování ročních rozpočtů. Nabízí pohled na tyto otázky v kontextu měnících se pravomocí Evropského parlamentu v oblasti rozpočtu a rozvoje jeho postupů v oblasti financování a auditu. Již od samého vzniku Evropského společenství v roce 1952 panovalo mezi evropskými orgány a členskými státy napětí ohledně sestavování rozpočtu a rovněž existovala silná vazba mezi reformami v oblasti výdajů a reformami týkajícími se financování.