Jak se rozpočet EU vyvíjel a proměňoval v posledních deseti letech?

15-02-2017

Před desetiletím vstoupil v platnost finanční výhled na období 2007–2013 a od té doby prošel rozpočet EU výraznou proměnou. V roce 2009 nabyla účinku Smlouva ofungování Evropské unie (SFEU) schválená v Lisabonu. Ta zásadním způsobemzměnila pravomoci orgánů a institucí Evropské unie. V roce 2008 vypukla globálnífinanční krize a po ní následovala krize eurozóny. Jejich důsledkem byl tlak naúsporné chování v členských státech EU a pod tlakem se ocitl i sám rozpočet EU.Tento briefing podává přehledný souhrn těchto událostí.

Před desetiletím vstoupil v platnost finanční výhled na období 2007–2013 a od té doby prošel rozpočet EU výraznou proměnou. V roce 2009 nabyla účinku Smlouva ofungování Evropské unie (SFEU) schválená v Lisabonu. Ta zásadním způsobemzměnila pravomoci orgánů a institucí Evropské unie. V roce 2008 vypukla globálnífinanční krize a po ní následovala krize eurozóny. Jejich důsledkem byl tlak naúsporné chování v členských státech EU a pod tlakem se ocitl i sám rozpočet EU.Tento briefing podává přehledný souhrn těchto událostí.