Vylepšení koncepce „námořních dálnic“

15-12-2014

Tato studie podává přehled o programu námořních dálnic od jeho počátku. Na základě provedeného výzkumu byly určeny tři základní překážky. Jsou jimi tyto skutečnosti: 1) zúčastněné strany nemají o programu dostatečné povědomí; 2) po ukončení financování projektů není zajištěna náležitá návaznost; 3) spolupráce mezi zúčastněnými stranami není vždy optimální. Tyto tři faktory v kombinaci s dalšími překážkami vedly k tomu, že dopad programu byl menší, než se dalo očekávat. Z tohoto důvodu byla vypracována doporučení a možné scénáře, jejichž cílem je koncepci námořních dálnic vylepšit.

Tato studie podává přehled o programu námořních dálnic od jeho počátku. Na základě provedeného výzkumu byly určeny tři základní překážky. Jsou jimi tyto skutečnosti: 1) zúčastněné strany nemají o programu dostatečné povědomí; 2) po ukončení financování projektů není zajištěna náležitá návaznost; 3) spolupráce mezi zúčastněnými stranami není vždy optimální. Tyto tři faktory v kombinaci s dalšími překážkami vedly k tomu, že dopad programu byl menší, než se dalo očekávat. Z tohoto důvodu byla vypracována doporučení a možné scénáře, jejichž cílem je koncepci námořních dálnic vylepšit.