7

výsledky

Slovo (slova)
Druh publikace
Oblast
Klíčové slovo
Datum

Commitments made at the hearing of Margaritis SCHINAS, Vice-President-designate - Promoting the European Way of Life

22-11-2019

The Vice President-designate, Margaritis Schinas, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Culture and Education, Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission ...

The Vice President-designate, Margaritis Schinas, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Culture and Education, Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Skills, education and integration; - Finding common ground on migration; and - Security Union.

Commitments made at the hearing of Mariya GABRIEL, Commissioner-designate - Innovation and Youth

22-11-2019

The commissioner-designate, Mariya Gabriel, appeared before the European Parliament on 30 September 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy and on Culture and Education. During the hearing, Ms Gabriel made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Education, ...

The commissioner-designate, Mariya Gabriel, appeared before the European Parliament on 30 September 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy and on Culture and Education. During the hearing, Ms Gabriel made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Education, research and innovation; and - Culture, youth and sport.

Kultura

01-04-2018

Činnost Evropské unie v oblasti kultury doplňuje kulturní politiku členských států v různých oblastech, k nimž patří například ochrana evropského kulturního dědictví, spolupráce kulturních institucí různých zemí nebo podpora volného pohybu tvůrčích pracovníků. Na kulturní odvětví mají vliv i ustanovení Smluv, která se kulturou výslovně nezaobírají.

Činnost Evropské unie v oblasti kultury doplňuje kulturní politiku členských států v různých oblastech, k nimž patří například ochrana evropského kulturního dědictví, spolupráce kulturních institucí různých zemí nebo podpora volného pohybu tvůrčích pracovníků. Na kulturní odvětví mají vliv i ustanovení Smluv, která se kulturou výslovně nezaobírají.

Politika v oblasti audiovizuálních děl a sdělovacích prostředků

01-04-2018

Audiovizuální politika v EU je upravena články 167 a 173 Smlouvy o fungování Evropské unie. Klíčovým právním předpisem v této oblasti je směrnice o audiovizuálních mediálních službách, která byla zrevidována v roce 2018. Hlavním nástrojem, kterým EU toto odvětví (a zejména filmový průmysl) podporuje, je subprogram MEDIA v rámci programu Kreativní Evropa. Listina základních práv Evropské unie vyžaduje, aby byla respektována „svoboda a pluralita sdělovacích prostředků“.

Audiovizuální politika v EU je upravena články 167 a 173 Smlouvy o fungování Evropské unie. Klíčovým právním předpisem v této oblasti je směrnice o audiovizuálních mediálních službách, která byla zrevidována v roce 2018. Hlavním nástrojem, kterým EU toto odvětví (a zejména filmový průmysl) podporuje, je subprogram MEDIA v rámci programu Kreativní Evropa. Listina základních práv Evropské unie vyžaduje, aby byla respektována „svoboda a pluralita sdělovacích prostředků“.

Sport

01-04-2018

Sport je oblastí, v níž EU nabyla pravomocí poměrně nedávno, a sice se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost v prosinci 2009. EU je zodpovědná za rozvoj politiky vycházející z faktů, pěstování spolupráce a řízení iniciativ na podporu fyzických aktivit a sportu v celé Evropě. V období 2014–2020 byla v rámci programu Erasmus+ poprvé vytvořena zvláštní rozpočtová položka na podporu projektů a sítí v oblasti sportu.

Sport je oblastí, v níž EU nabyla pravomocí poměrně nedávno, a sice se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost v prosinci 2009. EU je zodpovědná za rozvoj politiky vycházející z faktů, pěstování spolupráce a řízení iniciativ na podporu fyzických aktivit a sportu v celé Evropě. V období 2014–2020 byla v rámci programu Erasmus+ poprvé vytvořena zvláštní rozpočtová položka na podporu projektů a sítí v oblasti sportu.

Politika v oblasti komunikace

01-04-2018

Nutnost efektivní komunikace má právní základ v Listině základních práv Evropské unie, která zaručuje všem občanům EU právo na informace o evropských záležitostech. Orgány EU vyvinuly několik nástrojů a služeb, aby byly ve styku s veřejností a informovaly ji. Od jejího oficiálního zahájení v roce 2012 umožňuje evropská občanská iniciativa bezprostředněji zapojit občany do tvorby nových právních předpisů a do evropských záležitostí.

Nutnost efektivní komunikace má právní základ v Listině základních práv Evropské unie, která zaručuje všem občanům EU právo na informace o evropských záležitostech. Orgány EU vyvinuly několik nástrojů a služeb, aby byly ve styku s veřejností a informovaly ji. Od jejího oficiálního zahájení v roce 2012 umožňuje evropská občanská iniciativa bezprostředněji zapojit občany do tvorby nových právních předpisů a do evropských záležitostí.

Politika v oblasti audiovizuálních děl a sdělovacích prostředků

01-11-2017

Audiovizuální politiku v EU upravují články 167 a 173 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Klíčovým právním předpisem v této oblasti je směrnice o audiovizuálních mediálních službách, která v současné době (2017) prochází revizí. Hlavním nástrojem EU na podporu tohoto odvětví (zejména filmového průmyslu) je subprogram MEDIA v rámci programu Kreativní Evropa. Listina základních práv Evropské unie požaduje, aby byla respektována „svoboda a pluralita sdělovacích prostředků“.

Audiovizuální politiku v EU upravují články 167 a 173 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Klíčovým právním předpisem v této oblasti je směrnice o audiovizuálních mediálních službách, která v současné době (2017) prochází revizí. Hlavním nástrojem EU na podporu tohoto odvětví (zejména filmového průmyslu) je subprogram MEDIA v rámci programu Kreativní Evropa. Listina základních práv Evropské unie požaduje, aby byla respektována „svoboda a pluralita sdělovacích prostředků“.