13

výsledky

Slovo (slova)
Druh publikace
Oblast
Klíčové slovo
Datum

Medicine shortage in the EU during the novel coronavirus outbreak

15-05-2020

The novel coronavirus outbreak is an unprecedented public health crisis with far-reaching consequences. It has highlighted the EU’s long-existing structural problems related to the supply of medicines, and the dependency on third-country import for certain essential and critical medicines and ingredients. While public health policy, including the organisation of the delivery of healthcare and the sales of medicines remains in the competence of the Member States, it has also become clear that cooperation ...

The novel coronavirus outbreak is an unprecedented public health crisis with far-reaching consequences. It has highlighted the EU’s long-existing structural problems related to the supply of medicines, and the dependency on third-country import for certain essential and critical medicines and ingredients. While public health policy, including the organisation of the delivery of healthcare and the sales of medicines remains in the competence of the Member States, it has also become clear that cooperation with the pharmaceutical industry, amongst the Member States, and with the Commission and the Europan Medicines Agency, is key in resolving the problems of medicine shortages in these extraordinary times This paper looks into the causes of medicine shortage during the novel coronavirus pandemic in the Union, and the responses and solutions at European level.

Novel Coronavirus Outbreak - State of Play, and the EU’s Public Health Response

07-04-2020

The novel coronavirus pandemic spreads globally, and the whole world, including the countries of the European Union are facing a serious public health, economic and financial, and social crises. This paper takes stock of how the pandemic evolved, and what response action the Union has taken and prepares to take, in the field of public health. It follows up on the briefing which was published in February 2020.

The novel coronavirus pandemic spreads globally, and the whole world, including the countries of the European Union are facing a serious public health, economic and financial, and social crises. This paper takes stock of how the pandemic evolved, and what response action the Union has taken and prepares to take, in the field of public health. It follows up on the briefing which was published in February 2020.

Workshop proceedings "Cancer prevention-modifiable risk factors"

16-03-2020

On 18 February 2020, the Health Working Group of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) held a workshop on cancer prevention, focussing on modifiable risk factors. Dolores Montserrat and Sara Cerdas MEPs, the Co-Chairs of the Health Working Group, presided over the meeting. This briefing summarises the presentations that were delivered by the invited experts.

On 18 February 2020, the Health Working Group of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) held a workshop on cancer prevention, focussing on modifiable risk factors. Dolores Montserrat and Sara Cerdas MEPs, the Co-Chairs of the Health Working Group, presided over the meeting. This briefing summarises the presentations that were delivered by the invited experts.

Novel Coronavirus Outbreak - State of play with the epidemics; preparedness and response measurers

17-02-2020

Following the extraordinary Council meeting of health ministers on 13 February 2020, this paper summarises the latest available information on the novel coronavirus outbreak, and the Union’s preparedness and response actions. It is an extended and updated version of the “At a Glance” overview, published on 14 February 2020.

Following the extraordinary Council meeting of health ministers on 13 February 2020, this paper summarises the latest available information on the novel coronavirus outbreak, and the Union’s preparedness and response actions. It is an extended and updated version of the “At a Glance” overview, published on 14 February 2020.

Novel Coronavirus Outbreak

13-02-2020

The paper summarises the latest available information on the novel coronavirus outbreak, and the Union’s preparedness and response actions .

The paper summarises the latest available information on the novel coronavirus outbreak, and the Union’s preparedness and response actions .

Commitments made at the hearing of Virginijus SINKEVIČIUS, Commissioner-designate - Environment, Oceans and Fisheries

22-11-2019

The commissioner-designate, Virginijus Sinkevičius, appeared before the European Parliament on 3 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on ENVI and PECH. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including conserving Europe’s natural environment and prosperous and sustainable ...

The commissioner-designate, Virginijus Sinkevičius, appeared before the European Parliament on 3 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on ENVI and PECH. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including conserving Europe’s natural environment and prosperous and sustainable fishing and a thriving blue economy.

Commitments made at the hearing of Frans TIMMERMANS, Executive Vice-President-designate - European Green Deal

22-11-2019

The commissioner-designate, Frans Timmermans, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "A European Green Deal" and a "Climate ...

The commissioner-designate, Frans Timmermans, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "A European Green Deal" and a "Climate Action". The quotes included in this document only make reference to the oral commitments made during the hearing.

Veřejné zdraví

01-02-2018

V Lisabonské smlouvě, v níž se klade větší důraz na politiku v oblasti zdraví, se uvádí, že „při vymezení a provádění všech politik a činností Společenství je zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského zdraví“. Hlavní odpovědnost za ochranu zdraví, a zejména za systémy zdravotnictví i nadále nesou členské státy. Evropské unii nicméně přísluší důležitá úloha spočívající ve zlepšování veřejného zdraví, v předcházení nemocem a jejich léčbě, ve zmírňování rizik ohrožujících lidské zdraví a v harmonizaci ...

V Lisabonské smlouvě, v níž se klade větší důraz na politiku v oblasti zdraví, se uvádí, že „při vymezení a provádění všech politik a činností Společenství je zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského zdraví“. Hlavní odpovědnost za ochranu zdraví, a zejména za systémy zdravotnictví i nadále nesou členské státy. Evropské unii nicméně přísluší důležitá úloha spočívající ve zlepšování veřejného zdraví, v předcházení nemocem a jejich léčbě, ve zmírňování rizik ohrožujících lidské zdraví a v harmonizaci strategií zdravotní péče jednotlivých členských států. Unie úspěšně provádí komplexní politiku, a to prostřednictvím strategie „Zdraví pro růst“ a s ní souvisejícího akčního programu (2014–2020) a souboru sekundárních právních předpisů. Financování realizace programů v období let 2021–2027 bude probíhat na základě Evropského sociálního fondu plus.

Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky

01-02-2018

Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky podléhají pravidlům jednotného trhu a mají přímý dopad na lidské zdraví. Spolehlivý právní rámec byl zaveden, aby chránil veřejné zdraví a zaručoval bezpečnost těchto produktů. Vztahuje se na celý cyklus, od zkoušek a prověřování přes povolení uvedení na trh až po dozor a stažení z oběhu. Přístup k dostupným léčivým přípravkům, boj proti antimikrobiální rezistenci, etické provádění klinických hodnocení a pobídky k výzkumu a rozvoji jsou jen některé z klíčových ...

Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky podléhají pravidlům jednotného trhu a mají přímý dopad na lidské zdraví. Spolehlivý právní rámec byl zaveden, aby chránil veřejné zdraví a zaručoval bezpečnost těchto produktů. Vztahuje se na celý cyklus, od zkoušek a prověřování přes povolení uvedení na trh až po dozor a stažení z oběhu. Přístup k dostupným léčivým přípravkům, boj proti antimikrobiální rezistenci, etické provádění klinických hodnocení a pobídky k výzkumu a rozvoji jsou jen některé z klíčových otázek, jimiž se EU v této oblasti zabývá. Aby bylo možné udržet krok s vědeckým a technologickým pokrokem a reagovat na nově se objevující zdravotní hrozby, legislativní a politická opatření podléhají hodnocení a dalšímu sledování.

Bezpečnost potravin

01-02-2018

Evropská politika v oblasti bezpečnosti potravin sleduje dvojí cíl: chránit lidské zdraví a zájmy spotřebitelů a podporovat bezproblémové fungování evropského jednotného trhu. Evropská unie proto zajišťuje, aby byly stanoveny a dodržovány normy pro kontrolu hygieny potravin a krmiv, zdraví zvířat, zdraví rostlin a prevenci kontaminace potravin cizorodými látkami. Unie také upravuje označování potravin a krmiv.

Evropská politika v oblasti bezpečnosti potravin sleduje dvojí cíl: chránit lidské zdraví a zájmy spotřebitelů a podporovat bezproblémové fungování evropského jednotného trhu. Evropská unie proto zajišťuje, aby byly stanoveny a dodržovány normy pro kontrolu hygieny potravin a krmiv, zdraví zvířat, zdraví rostlin a prevenci kontaminace potravin cizorodými látkami. Unie také upravuje označování potravin a krmiv.