8

výsledky

Slovo (slova)
Druh publikace
Oblast
Klíčové slovo
Datum

Study in focus: Regulatory Sandboxes and Innovation Hubs for FinTech

15-10-2020

The original full study analyses the design and operation of regulatory sandboxes and innovation hubs as part of jurisdictions’ regulatory response to financial innovation, focusing on the models adopted in the EU and the EFTA countries. This document was prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON).

The original full study analyses the design and operation of regulatory sandboxes and innovation hubs as part of jurisdictions’ regulatory response to financial innovation, focusing on the models adopted in the EU and the EFTA countries. This document was prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON).

Commitments made at the hearing of Mairead MCGUINNESS, Commissioner-designate - Financial services, financial stability and the Capital Markets Union

08-10-2020

The Commissioner-designate, Mairead McGuinness, appeared before the European Parliament on 02 October 2020 to answer questions put by MEPs from the Committee on Economic and Monetary Affairs. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include Banking Union, Capital Markets Union and SMEs access ...

The Commissioner-designate, Mairead McGuinness, appeared before the European Parliament on 02 October 2020 to answer questions put by MEPs from the Committee on Economic and Monetary Affairs. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include Banking Union, Capital Markets Union and SMEs access to finance, sustainable finance, FinTech strategy and cryptocurrencies, comprehensive approach to fighting money laundering and more resilience to extraterritorial sanctions.

Regulatory Sandboxes and Innovation Hubs for FinTech

30-09-2020

The unprecedented leap and the disruption potential of the emerging technological developments in finance have challenged the existing institutional and regulatory arrangements in the financial sector. Jurisdictions across globe have adopted various initiatives to keep abreast of the rapid technological developments and to encourage the development of their FinTech ecosystems. This study examines the setting up of regulatory sandboxes and innovation hubs as part of the overall strategies pursued ...

The unprecedented leap and the disruption potential of the emerging technological developments in finance have challenged the existing institutional and regulatory arrangements in the financial sector. Jurisdictions across globe have adopted various initiatives to keep abreast of the rapid technological developments and to encourage the development of their FinTech ecosystems. This study examines the setting up of regulatory sandboxes and innovation hubs as part of the overall strategies pursued by jurisdictions in response to the FinTech developments. This document was prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON).

Commitments made at the hearing of Valdis DOMBROVSKIS, Executive Vice-President-designate - An Economy that Works for People

22-11-2019

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

Evropský systém dohledu nad finančním trhem (ESFS)

01-02-2018

Evropský systém dohledu nad finančním trhem (dále jen „ESFS“) je vícevrstevným systémem mikroobezřetnostních a makroobezřetnostních orgánů, jehož cílem je zajistit konzistentní a koherentní finanční dohled v EU. Zahrnuje Evropskou radu pro systémová rizika (ESRB), tři evropské orgány dohledu (EBA, ESMA a EIOPA ) a orgány dohledu jednotlivých členských států. ESFS se neustále vyvíjí, aby zohlednil měnící se kontext, ve kterém působí, zejména zavedení bankovní unie, cíl spočívající ve vytvoření unie ...

Evropský systém dohledu nad finančním trhem (dále jen „ESFS“) je vícevrstevným systémem mikroobezřetnostních a makroobezřetnostních orgánů, jehož cílem je zajistit konzistentní a koherentní finanční dohled v EU. Zahrnuje Evropskou radu pro systémová rizika (ESRB), tři evropské orgány dohledu (EBA, ESMA a EIOPA ) a orgány dohledu jednotlivých členských států. ESFS se neustále vyvíjí, aby zohlednil měnící se kontext, ve kterém působí, zejména zavedení bankovní unie, cíl spočívající ve vytvoření unie kapitálových trhů a vystoupení Spojeného království z EU.

Politika v oblasti finančních služeb

01-02-2018

Finanční služby jsou jedním ze stavebních kamenů vnitřního trhu s volným pohybem služeb a kapitálu, o jehož dokončení EU usiluje. Integrace postupovala v těchto krocích: 1) odstranění vnitrostátních překážek pro vstup na trh (1957–1973); 2) harmonizace vnitrostátních právních předpisů a politik (1973–1983); 3) dokončení vnitřního trhu (1983–1992); 4) vytvoření prostoru s jednotnou měnou a období před krizí (1999–2007); a 5) světová finanční krize a reforma v reakci na tuto krizi (od roku 2007). Vystoupení ...

Finanční služby jsou jedním ze stavebních kamenů vnitřního trhu s volným pohybem služeb a kapitálu, o jehož dokončení EU usiluje. Integrace postupovala v těchto krocích: 1) odstranění vnitrostátních překážek pro vstup na trh (1957–1973); 2) harmonizace vnitrostátních právních předpisů a politik (1973–1983); 3) dokončení vnitřního trhu (1983–1992); 4) vytvoření prostoru s jednotnou měnou a období před krizí (1999–2007); a 5) světová finanční krize a reforma v reakci na tuto krizi (od roku 2007). Vystoupení Spojeného království z EU přináší nové výzvy s možnými dopady na odvětví finančních služeb v EU i mimo ni.

Politika hospodářské soutěže

01-02-2018

Hlavním cílem pravidel EU pro hospodářskou soutěž je umožnit řádné fungování vnitřního trhu Unie, který je důležitým motorem pro blahobyt občanů, podniků a společnosti v EU jako celku. Pro tento účel obsahuje Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU) pravidla, která mají zabránit omezování a narušování hospodářské soutěže na vnitřním trhu. Konkrétně tak činí zákazem dohod mezi podniky omezujících hospodářskou soutěž a zákazem zneužívání postavení na trhu dominantními podniky, neboť by to mohlo negativně ...

Hlavním cílem pravidel EU pro hospodářskou soutěž je umožnit řádné fungování vnitřního trhu Unie, který je důležitým motorem pro blahobyt občanů, podniků a společnosti v EU jako celku. Pro tento účel obsahuje Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU) pravidla, která mají zabránit omezování a narušování hospodářské soutěže na vnitřním trhu. Konkrétně tak činí zákazem dohod mezi podniky omezujících hospodářskou soutěž a zákazem zneužívání postavení na trhu dominantními podniky, neboť by to mohlo negativně ovlivnit obchodování mezi členskými státy. Spojování či převzetí podniků s významem pro celou Unii navíc podléhá kontrole Evropské komise („Komise“) a může být zakázáno, pokud by vedlo k výraznému omezení hospodářské soutěže. Dále je zakázáno poskytovat státní podpory určitým podnikům či produktům, pokud tím dochází k narušení hospodářské soutěže, ačkoliv v určitých případech mohou být podpory povoleny. Až na několik výjimek platí pravidla hospodářské soutěže i pro veřejné podniky, veřejné služby a služby obecného zájmu.

Level-2 measures under the Benchmarks Regulation

06-06-2017

This briefing has been drawn up to support ECON’s work on the scrutiny of delegated acts, in particular for the discussion of 8 June 2017 on Level-2 measures under Regulation (EU) No 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds.

This briefing has been drawn up to support ECON’s work on the scrutiny of delegated acts, in particular for the discussion of 8 June 2017 on Level-2 measures under Regulation (EU) No 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds.