1

výsledky

Slovo (slova)
Druh publikace
Oblast
Autor
Klíčové slovo
Datum

Dalších deset technologií, které by mohly změnit naše životy

14-07-2017

V roce 2015 generální ředitelství Evropského parlamentu pro parlamentní výzkumné služby (GŘ EPRS) otevřelo novou cestu svou publikací „Deset technologií, které by mohly změnit naše životy – možné dopady a důsledky politik“, ve které každá kapitola zdůrazňuje určitou technologii, její přísliby a možné negativní důsledky a úlohu, kterou by Evropský parlament mohl a měl hrát při utváření tohoto rozvoje. Tato nová studie na tuto práci navazuje a předkládá dalších deset technologií, které budou stále ...

V roce 2015 generální ředitelství Evropského parlamentu pro parlamentní výzkumné služby (GŘ EPRS) otevřelo novou cestu svou publikací „Deset technologií, které by mohly změnit naše životy – možné dopady a důsledky politik“, ve které každá kapitola zdůrazňuje určitou technologii, její přísliby a možné negativní důsledky a úlohu, kterou by Evropský parlament mohl a měl hrát při utváření tohoto rozvoje. Tato nová studie na tuto práci navazuje a předkládá dalších deset technologií, které budou stále více vyžadovat pozornost tvůrců politik. Témata současné studie byla vybrána tak, aby odrážela širokou škálu témat, na která se skupina Hodnocení vědecko-technických možností (STOA) Evropského parlamentu rozhodla zaměřit během osmého volebního období Parlamentu (2014–2019). Cílem této publikace je nejen upozornit na těchto deset konkrétních technologií, ale také podpořit úvahy o dalším technologickém rozvoji, který dosud může být v rané fázi, ale jenž by podobně mohl mít silný dopad na naše životy v blízké budoucnosti nebo z dlouhodobějšího hlediska.

Chystané akce

24-09-2020
AFCO: Hearing on Transnational lists and the Spitzenkandidaten principle
Slyšení -
AFCO
28-09-2020
Seventh meeting of the Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) on Europol
Další akce -
LIBE
29-09-2020
EPRS online Book Talk | Working for Obama and Clinton on Europe [...]
Další akce -
EPRS

Partneři