Žádné akce v dohledné době

Slyšení

Podle článku 193 jednacího řádu může výbor uspořádat slyšení odborníků, pokud takové slyšení považuje za důležité pro úspěšný výkon své práce týkající se určitého tématu. Slyšení mohou také uspořádat společně dva nebo více výborů. Většina výborů pořádá pravidelná slyšení, protože jim umožňují vyslechnout odborníky a diskutovat o klíčových otázkách. Na této stránce naleznete všechny dostupné informace, které se týkají slyšení ve výborech, včetně programů, plakátů a příspěvků přednášejících.

Semináře

Semináře pořádají tematická oddělení v souladu s finančním nařízením. Semináře nemusí být veřejné, mohou se však konat v průběhu schůze výboru.

Semináře umožňují poslancům klást otázky odborníkům a vyměňovat si s nimi názory na otázky související s parlamentní činností nebo s aktuálními tématy.

Jiné události

Ostatní události v oblasti politiky.