Unionens indtægter

01-02-2018

EU-budgettet finansieres næsten hovedsageligt (99 %) gennem egne indtægter. De årlige indtægter skal dække de årlige udgifter fuldstændigt. Ordningen for egne indtægter vedtages enstemmigt af Rådet under hensyntagen til Europa-Parlamentets udtalelse og skal ratificeres af medlemsstaterne.

EU-budgettet finansieres næsten hovedsageligt (99 %) gennem egne indtægter. De årlige indtægter skal dække de årlige udgifter fuldstændigt. Ordningen for egne indtægter vedtages enstemmigt af Rådet under hensyntagen til Europa-Parlamentets udtalelse og skal ratificeres af medlemsstaterne.