Lægemidler og medicinsk udstyr

01-02-2018

Lægemidler og medicinsk udstyr er omfattet af det indre markeds regler og har direkte indvirkning på menneskers sundhed. Der er etableret solide retlige rammer til beskyttelse af folkesundheden og disse produkters sikkerhed. De omfatter hele cyklussen fra forsøg og afprøvning til godkendelse af markedsføring, overvågning og tilbagekaldelse. Adgang til lægemidler til en overkommelig pris, bekæmpelse af antimikrobiel resistens, etisk korrekt gennemførelse af kliniske forsøg og incitamenter til forskning og udvikling er blot nogle af de centrale spørgsmål, som EU beskæftiger sig med på dette område. For at holde trit med de videnskabelige og teknologiske fremskridt og imødegå nye sundhedstrusler skal der foretages en regelmæssig evaluering og opfølgning af lovgivningsmæssige og politiske foranstaltninger.

Lægemidler og medicinsk udstyr er omfattet af det indre markeds regler og har direkte indvirkning på menneskers sundhed. Der er etableret solide retlige rammer til beskyttelse af folkesundheden og disse produkters sikkerhed. De omfatter hele cyklussen fra forsøg og afprøvning til godkendelse af markedsføring, overvågning og tilbagekaldelse. Adgang til lægemidler til en overkommelig pris, bekæmpelse af antimikrobiel resistens, etisk korrekt gennemførelse af kliniske forsøg og incitamenter til forskning og udvikling er blot nogle af de centrale spørgsmål, som EU beskæftiger sig med på dette område. For at holde trit med de videnskabelige og teknologiske fremskridt og imødegå nye sundhedstrusler skal der foretages en regelmæssig evaluering og opfølgning af lovgivningsmæssige og politiske foranstaltninger.