Den fælles landbrugspolitik i tal

01-04-2018

Nedenstående tabeller indeholder grundlæggende statistiske oplysninger for en række områder, der hører ind under den fælles landbrugspolitik: landbrugs- og fødevareindustrierne i medlemsstaterne (tabel II), indarbejdelsen af miljøhensyn i den fælles landbrugspolitik (tabel III), skovbrugssektoren (tabel IV), finansiering af og udgifter til den fælles landbrugspolitik (tabel I og V) og handlen med landbrugs- og fødevareprodukter (tabel VI).

Nedenstående tabeller indeholder grundlæggende statistiske oplysninger for en række områder, der hører ind under den fælles landbrugspolitik: landbrugs- og fødevareindustrierne i medlemsstaterne (tabel II), indarbejdelsen af miljøhensyn i den fælles landbrugspolitik (tabel III), skovbrugssektoren (tabel IV), finansiering af og udgifter til den fælles landbrugspolitik (tabel I og V) og handlen med landbrugs- og fødevareprodukter (tabel VI).