Europæisk akvakultur

01-01-2018

Den europæiske akvakultur stagnerer, mens der til sammenligning er stigende tal for produktionen inden for akvakultur på verdensplan. I et forsøg på at afbøde denne tendens har Kommissionen udsendt to meddelelser, som indeholder strategier for udvikling af den europæiske akvakultur, den ene i 2002 og den anden i 2009. Strategien fra 2002 formåede ikke at øge den europæiske produktion, idet den globale økonomiske krise også ramte akvakulturmarkedet og -industrien. Dette fik Kommissionen til i 2013 at udsende en tredje meddelelse, hvis mål var at opnå en bæredygtig udvikling af EU’s akvakultursektor, og hvori der blev fremlagt strategiske retningslinjer.

Den europæiske akvakultur stagnerer, mens der til sammenligning er stigende tal for produktionen inden for akvakultur på verdensplan. I et forsøg på at afbøde denne tendens har Kommissionen udsendt to meddelelser, som indeholder strategier for udvikling af den europæiske akvakultur, den ene i 2002 og den anden i 2009. Strategien fra 2002 formåede ikke at øge den europæiske produktion, idet den globale økonomiske krise også ramte akvakulturmarkedet og -industrien. Dette fik Kommissionen til i 2013 at udsende en tredje meddelelse, hvis mål var at opnå en bæredygtig udvikling af EU’s akvakultursektor, og hvori der blev fremlagt strategiske retningslinjer.