EU-fiskeriet i tal

01-01-2018

Nedenstående tabeller viser de grundlæggende statistiske oplysninger vedrørende en lang række områder, der er tilknyttet den fælles fiskeripolitik: Medlemsstaternes fiskerflåde i 2020 (tabel I), beskæftigelsessituationen i fiskeri- (2017), akvakultur- (2016) og fiskeforarbejdningssektorerne (2017 (tabel II), produktion, import og eksport af fiskeri- og akvakulturprodukter i 2017 (tabel III), det synlige forbrug af fiskeri- og akvakulturprodukter i 2017 (tabel IV) og Den Europæiske Hav- og Fiskerifonds ressourcetildelinger fra 2014 til 2020 (tabel V).

Nedenstående tabeller viser de grundlæggende statistiske oplysninger vedrørende en lang række områder, der er tilknyttet den fælles fiskeripolitik: Medlemsstaternes fiskerflåde i 2020 (tabel I), beskæftigelsessituationen i fiskeri- (2017), akvakultur- (2016) og fiskeforarbejdningssektorerne (2017 (tabel II), produktion, import og eksport af fiskeri- og akvakulturprodukter i 2017 (tabel III), det synlige forbrug af fiskeri- og akvakulturprodukter i 2017 (tabel IV) og Den Europæiske Hav- og Fiskerifonds ressourcetildelinger fra 2014 til 2020 (tabel V).