Generelle principper for EU's industripolitik

01-02-2018

Målet med EU's industripolitik er at forbedre den europæiske industris konkurrenceevne og dermed sikre, at den kan bevare sin rolle som drivkraft for bæredygtig vækst og beskæftigelse i Europa. Forskellige strategier er blevet vedtaget for at sikre bedre rammebetingelser for industrien i EU, hvoraf den seneste er beskrevet i meddelelsen »En industriel renæssance i Europa« fra januar 2014.

Målet med EU's industripolitik er at forbedre den europæiske industris konkurrenceevne og dermed sikre, at den kan bevare sin rolle som drivkraft for bæredygtig vækst og beskæftigelse i Europa. Forskellige strategier er blevet vedtaget for at sikre bedre rammebetingelser for industrien i EU, hvoraf den seneste er beskrevet i meddelelsen »En industriel renæssance i Europa« fra januar 2014.