Energipolitik: generelle principper

01-01-2018

EU's udfordringer på energiområdet omfatter problemer såsom øget importafhængighed, begrænset diversificering, høje og svingende energipriser, stigende global efterspørgsel efter energi, sikkerhedsrisici, der påvirker produktions- og transitlandene, stigende trusler fra klimaforandringer, langsomme fremskridt i forbindelse med energieffektivitet, udfordringerne forbundet med den stigende andel af vedvarende energi og behovet for øget gennemsigtighed, yderligere integration og sammenkobling på energimarkederne. EU's energipolitiks nøglefokus er en række foranstaltninger til at opnå et integreret energimarked, sikkerhed i energiforsyningen og en bæredygtig energisektor.

EU's udfordringer på energiområdet omfatter problemer såsom øget importafhængighed, begrænset diversificering, høje og svingende energipriser, stigende global efterspørgsel efter energi, sikkerhedsrisici, der påvirker produktions- og transitlandene, stigende trusler fra klimaforandringer, langsomme fremskridt i forbindelse med energieffektivitet, udfordringerne forbundet med den stigende andel af vedvarende energi og behovet for øget gennemsigtighed, yderligere integration og sammenkobling på energimarkederne. EU's energipolitiks nøglefokus er en række foranstaltninger til at opnå et integreret energimarked, sikkerhed i energiforsyningen og en bæredygtig energisektor.