Kemikalier og pesticider

01-02-2018

EU's lovgivning om kemikalier og pesticider har til formål at beskytte menneskers sundhed og miljøet samt forhindre handelsbarrierer. Den består af et sæt regler, der regulerer handel med og anvendelse af bestemte kategorier af kemikalier, et sæt harmoniserede begrænsninger for markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater samt regler, der regulerer større uheld og eksport af farlige stoffer. Udtrykket »pesticider« omfatter en gruppe stoffer, der bruges til at mindske, udrydde og stoppe organismer, der anses for skadelige. De omfatter biocidholdige produkter og plantebeskyttelsesmidler (PPP'er). De vigtigste resultater på EU-plan er REACH-forordningen, som vedrører registrering, vurdering og godkendelse af farlige stoffer og de begrænsninger, der gælder for dem.

EU's lovgivning om kemikalier og pesticider har til formål at beskytte menneskers sundhed og miljøet samt forhindre handelsbarrierer. Den består af et sæt regler, der regulerer handel med og anvendelse af bestemte kategorier af kemikalier, et sæt harmoniserede begrænsninger for markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater samt regler, der regulerer større uheld og eksport af farlige stoffer. Udtrykket »pesticider« omfatter en gruppe stoffer, der bruges til at mindske, udrydde og stoppe organismer, der anses for skadelige. De omfatter biocidholdige produkter og plantebeskyttelsesmidler (PPP'er). De vigtigste resultater på EU-plan er REACH-forordningen, som vedrører registrering, vurdering og godkendelse af farlige stoffer og de begrænsninger, der gælder for dem.