Det Europæiske Finanstilsynssystem (ESFS)

01-02-2018

Det Europæiske Finanstilsynssystem (ESFS) er et flerniveausystem af mikro- og makrotilsynsmyndigheder, som omfatter Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, de tre europæiske tilsynsmyndigheder og de nationale tilsynsmyndigheder. ESFS har til formål at sikre et konsekvent og sammenhængende finansielt tilsyn i EU. Dette tilsynssystem er under forandring som følge af indførelsen af bankunionen og Det Forenede Kongeriges forventede udtræden af EU.

Det Europæiske Finanstilsynssystem (ESFS) er et flerniveausystem af mikro- og makrotilsynsmyndigheder, som omfatter Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, de tre europæiske tilsynsmyndigheder og de nationale tilsynsmyndigheder. ESFS har til formål at sikre et konsekvent og sammenhængende finansielt tilsyn i EU. Dette tilsynssystem er under forandring som følge af indførelsen af bankunionen og Det Forenede Kongeriges forventede udtræden af EU.