Audiovisuel politik og mediepolitik

01-11-2017

EU's audiovisuelle politik er reguleret ved artikel 167 og 173 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Den vigtigste retsakt for den audiovisuelle politik er direktivet om audiovisuelle medietjenester, som i øjeblikket (2017) er ved at blive revideret. EU's vigtigste instrument til støtte for dette område (navnlig filmindustrien) vil være delprogrammet Media under Et Kreativt Europa. I henhold til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder skal »mediefrihed og mediernes pluralisme respekteres«.

EU's audiovisuelle politik er reguleret ved artikel 167 og 173 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Den vigtigste retsakt for den audiovisuelle politik er direktivet om audiovisuelle medietjenester, som i øjeblikket (2017) er ved at blive revideret. EU's vigtigste instrument til støtte for dette område (navnlig filmindustrien) vil være delprogrammet Media under Et Kreativt Europa. I henhold til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder skal »mediefrihed og mediernes pluralisme respekteres«.