WTO-aftalen om landbruget

01-04-2018

De nationale støtteordninger i landbrugssektoren reguleres ved aftalen om landbrug, som trådte i kraft i 1995 og blev færdigforhandlet under Uruguay-runden (1986-1994). Det langsigtede mål med landbrugsaftalen er at etablere en retfærdig og markedsorienteret ordning for handelen med landbrugsprodukter og indlede en reformproces gennem forhandlinger om bistands- og beskyttelsesforpligtelser og ved at indføre skærpede og operativt mere effektive regler og foranstaltninger. Landbruget indtager derfor en særstilling, fordi sektoren har sin egen aftale, hvis bestemmelser har forrang.

De nationale støtteordninger i landbrugssektoren reguleres ved aftalen om landbrug, som trådte i kraft i 1995 og blev færdigforhandlet under Uruguay-runden (1986-1994). Det langsigtede mål med landbrugsaftalen er at etablere en retfærdig og markedsorienteret ordning for handelen med landbrugsprodukter og indlede en reformproces gennem forhandlinger om bistands- og beskyttelsesforpligtelser og ved at indføre skærpede og operativt mere effektive regler og foranstaltninger. Landbruget indtager derfor en særstilling, fordi sektoren har sin egen aftale, hvis bestemmelser har forrang.