Overstatslige beslutningsprocedurer

01-10-2017

Den Europæiske Unions medlemsstater har som følge af deres EU-medlemskab aftalt at overføre nogle af deres beføjelser på bestemte politikområder til EU's institutioner. EU's institutioner træffer således bindende overstatslige beslutninger i deres lovgivningsmæssige og administrative procedurer, budgetprocedurer, udnævnelsesprocedurer og forfatningslignende procedurer.

Den Europæiske Unions medlemsstater har som følge af deres EU-medlemskab aftalt at overføre nogle af deres beføjelser på bestemte politikområder til EU's institutioner. EU's institutioner træffer således bindende overstatslige beslutninger i deres lovgivningsmæssige og administrative procedurer, budgetprocedurer, udnævnelsesprocedurer og forfatningslignende procedurer.