Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret

01-02-2018

Den intellektuelle ejendomsret omfatter alle eksklusive rettigheder til intellektuelle frembringelser. Den omfatter to typer af rettigheder: industrielle ejendomsrettigheder, der indbefatter opfindelser (patenter), varemærker, industrielle design og modeller og oprindelsesbetegnelser, samt ophavsrettigheder, der dækker kunstneriske og litterære værker. Siden traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) trådte i kraft i 2009, har EU haft eksplicit kompetence inden for intellektuelle ejendomsrettigheder (artikel 118).

Den intellektuelle ejendomsret omfatter alle eksklusive rettigheder til intellektuelle frembringelser. Den omfatter to typer af rettigheder: industrielle ejendomsrettigheder, der indbefatter opfindelser (patenter), varemærker, industrielle design og modeller og oprindelsesbetegnelser, samt ophavsrettigheder, der dækker kunstneriske og litterære værker. Siden traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) trådte i kraft i 2009, har EU haft eksplicit kompetence inden for intellektuelle ejendomsrettigheder (artikel 118).