Beskyttelse og forvaltning af vandområder

01-02-2018

Vand er af afgørende betydning for menneske-, dyre- og -plantelivet samt for økonomien. Beskyttelsen og forvaltningen heraf rækker ud over de nationale grænser. EU's vandrammedirektiv (VRD) fastlægger en lovgivningsmæssig ramme til beskyttelse og genopretning af forsyningen af rent vand i EU og til sikring af en langsigtet og bæredygtig anvendelse af vandet. Direktivet suppleres af mere specifik lovgivning, såsom drikkevandsdirektivet, badevandsdirektivet, direktivet om oversvømmelser og havstrategirammedirektivet, såvel som af internationale aftaler.

Vand er af afgørende betydning for menneske-, dyre- og -plantelivet samt for økonomien. Beskyttelsen og forvaltningen heraf rækker ud over de nationale grænser. EU's vandrammedirektiv (VRD) fastlægger en lovgivningsmæssig ramme til beskyttelse og genopretning af forsyningen af rent vand i EU og til sikring af en langsigtet og bæredygtig anvendelse af vandet. Direktivet suppleres af mere specifik lovgivning, såsom drikkevandsdirektivet, badevandsdirektivet, direktivet om oversvømmelser og havstrategirammedirektivet, såvel som af internationale aftaler.