Makroøkonomisk overvågning

01-01-2018

EU har i løbet af det seneste årti oplevet store makroøkonomiske ubalancer (der har forværret de negative virkninger af finanskrisen, som brød ud i 2008) og alvorlige forskelle i konkurrenceevne (hvilket har hindret en effektiv anvendelse af fælles pengepolitiske foranstaltninger). I 2011 oprettede EU proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer (PMU) — en overvågnings- og håndhævelsesprocedure, som har til formål at lette tidlig identificering og korrektion af makroøkonomiske ubalancer i medlemsstaterne, navnlig sådanne, som potentielt kan have afsmittende virkninger i andre medlemsstater.

EU har i løbet af det seneste årti oplevet store makroøkonomiske ubalancer (der har forværret de negative virkninger af finanskrisen, som brød ud i 2008) og alvorlige forskelle i konkurrenceevne (hvilket har hindret en effektiv anvendelse af fælles pengepolitiske foranstaltninger). I 2011 oprettede EU proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer (PMU) — en overvågnings- og håndhævelsesprocedure, som har til formål at lette tidlig identificering og korrektion af makroøkonomiske ubalancer i medlemsstaterne, navnlig sådanne, som potentielt kan have afsmittende virkninger i andre medlemsstater.