Debatterne om Europas fremtid i Europa-Parlamentet 2018-2019: En sammenfatning af EU's stats- og regeringschefers taler

08-05-2019

I dette dokument indgår fire briefinger om debatterne om Europas fremtid, hvor der er redegjort for de synspunkter, der blev givet udtryk for af de forskellige stats- og regeringschefer, som har talt i Europa-Parlamentets plenarforsamlinger fra januar 2018 til april 2019. I første del af dette dokument beskrives de overordnede punkter vedrørende konvergens og forskelle mellem talerne, tendenser inden for de emner, der behandles, og de forslag, der er fremsat. Anden del indeholder uddrag af nogle af de vigtigste udtalelser fra talerne samt en mere detaljeret analyse af deres forskellige holdninger til følgende centrale politikområder: Den Økonomiske og Monetære Union, migration, den sociale dimension, international handel, klimaændringer og energi, sikkerhed og forsvar, den næste flerårige finansielle ramme samt institutionelle spørgsmål.

I dette dokument indgår fire briefinger om debatterne om Europas fremtid, hvor der er redegjort for de synspunkter, der blev givet udtryk for af de forskellige stats- og regeringschefer, som har talt i Europa-Parlamentets plenarforsamlinger fra januar 2018 til april 2019. I første del af dette dokument beskrives de overordnede punkter vedrørende konvergens og forskelle mellem talerne, tendenser inden for de emner, der behandles, og de forslag, der er fremsat. Anden del indeholder uddrag af nogle af de vigtigste udtalelser fra talerne samt en mere detaljeret analyse af deres forskellige holdninger til følgende centrale politikområder: Den Økonomiske og Monetære Union, migration, den sociale dimension, international handel, klimaændringer og energi, sikkerhed og forsvar, den næste flerårige finansielle ramme samt institutionelle spørgsmål.