Fremme af private investeringer i den kulturelle sektor

15-07-2011

Denne undersøgelse identificerer tendenser inden for fremme af private investeringer i kultursektoren i EU's medlemsstater. Undersøgelsen uddyber empiriske data indsamlet via spørgeskemaer, casestudier af fem lande og dokumentationsundersøgelser. Undersøgelsen giver en oversigt over mekanismer og foranstaltninger, der anvendes til at fremme private investeringer, herunder: skatteordninger (dvs. fremme af forbruget af kultur og erhvervsliv samt filantropiske investeringer), finans- og bankordninger og mellemliggende mekanismer. Der gives en sammenligning af private investeringer i kultur i USA og Europa.

Denne undersøgelse identificerer tendenser inden for fremme af private investeringer i kultursektoren i EU's medlemsstater. Undersøgelsen uddyber empiriske data indsamlet via spørgeskemaer, casestudier af fem lande og dokumentationsundersøgelser. Undersøgelsen giver en oversigt over mekanismer og foranstaltninger, der anvendes til at fremme private investeringer, herunder: skatteordninger (dvs. fremme af forbruget af kultur og erhvervsliv samt filantropiske investeringer), finans- og bankordninger og mellemliggende mekanismer. Der gives en sammenligning af private investeringer i kultur i USA og Europa.

Ekstern forfatter

Vesna Čopič (Lead researcher), Aleksandra Uzelac (Study coordinator), Jaka Primorac, Daniela Angelina Jelinčić, Andrej Srakar and Ana Žuvela (IMO - Institute for International Relations)