Resumé af Den Offentlige Høring "Reformen af Den Fælles Markedsordning for Sukker - 13.7.2005"

28-07-2005

Europa-Parlamentets Udvalg om International Handel, Udviklingsudvalget og Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter samlede på en høring den 13. juli 2005 de parter, der er særlig berørt af reformen af den fælles markedsordning for sukker (tredjelande, OECD, producenter, forbrugere, industri, arbejdstagere). Deltagerne gjorde rede for deres holdning til den ændring af reformen, som Kommissionen havde foreslået den 22. juni 2005. Efter en intens debat med medlemmerne af de berørte udvalg vedrørende forslagets internationale og EUrelaterede aspekter drøftede man reformens mange konsekvenser inden for handel, landbrug og udviklingsbistand.

Europa-Parlamentets Udvalg om International Handel, Udviklingsudvalget og Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter samlede på en høring den 13. juli 2005 de parter, der er særlig berørt af reformen af den fælles markedsordning for sukker (tredjelande, OECD, producenter, forbrugere, industri, arbejdstagere). Deltagerne gjorde rede for deres holdning til den ændring af reformen, som Kommissionen havde foreslået den 22. juni 2005. Efter en intens debat med medlemmerne af de berørte udvalg vedrørende forslagets internationale og EUrelaterede aspekter drøftede man reformens mange konsekvenser inden for handel, landbrug og udviklingsbistand.