Planer for integreret bytransport og samhørighedspolitik

15-11-2012

Denne undersøgelse omhandler samspillet mellem planer for integreret bytransport (planer for bæredygtig byforvaltning (Sustainable Urban Management Plan, SUMP'er)/planer for bæredygtig bytransport (Sustainable Urban Transport Plan, SUTP'er)) og EU's samhørighedspolitik. Efter en redegørelse for begrebet SUMP'er og transportens/bytransportens rolle i samhørighedspolitikken analyseres i otte casestudier sammenhængen mellem planlægning af integreret bytransport og finansiering af transportpolitikker/–projekter under samhørighedspolitikken. Endelig gives der ud fra undersøgelsens resultater nogen politiskhenstillinger, herunder i forbindelse med forslagene til reformen af samhørighedspolitikken fra 2011.

Denne undersøgelse omhandler samspillet mellem planer for integreret bytransport (planer for bæredygtig byforvaltning (Sustainable Urban Management Plan, SUMP'er)/planer for bæredygtig bytransport (Sustainable Urban Transport Plan, SUTP'er)) og EU's samhørighedspolitik. Efter en redegørelse for begrebet SUMP'er og transportens/bytransportens rolle i samhørighedspolitikken analyseres i otte casestudier sammenhængen mellem planlægning af integreret bytransport og finansiering af transportpolitikker/–projekter under samhørighedspolitikken. Endelig gives der ud fra undersøgelsens resultater nogen politiskhenstillinger, herunder i forbindelse med forslagene til reformen af samhørighedspolitikken fra 2011.

Ekstern forfatter

Stefan Klug, Wolfgang Schade and André Kühn (Fraunhofer Institute for System and Innovation Research ISI) , Bettina Kampman and Arno Schroten (CE Delft) , Samantha Jones and David Blackledge (Transport and Travel Research Ltd - TTR)