Undersøgelse om modulvogntog - De vigtigste spørgsmål og casestudier

15-11-2013

Dette studie analyserer den aktuelle dokumentation om modulvogntog og de potentielle konsekvenser af at tillade brugen af disse kæmpelastbiler i hele EU, sådan som det er tilfældet i Finland og Sverige, der allerede tillader modulvogntog i den normale trafik. Det er baseret på en litteraturgennemgang af den væsentlige forskning på området samt casestudier, der undersøger erfaringerne fra de fem medlemsstater, hvor modulvogntog enten er tilladt eller bliver testet. Derudover analyserer studiet de tilgængelige statistiske data og tager de konsekvenser i betragtning, som indførelsen af kæmpelastbiler vil få for EU's mål om trafiksikkerhed og udledning af drivhusgasser.

Dette studie analyserer den aktuelle dokumentation om modulvogntog og de potentielle konsekvenser af at tillade brugen af disse kæmpelastbiler i hele EU, sådan som det er tilfældet i Finland og Sverige, der allerede tillader modulvogntog i den normale trafik. Det er baseret på en litteraturgennemgang af den væsentlige forskning på området samt casestudier, der undersøger erfaringerne fra de fem medlemsstater, hvor modulvogntog enten er tilladt eller bliver testet. Derudover analyserer studiet de tilgængelige statistiske data og tager de konsekvenser i betragtning, som indførelsen af kæmpelastbiler vil få for EU's mål om trafiksikkerhed og udledning af drivhusgasser.

Ekstern forfatter

James Steer, Francesco Dionori, Lorenzo Casullo, Christoph Vollath, Roberta Frisoni, Fabrizio Carippo and Davide Ranghetti (Steer Davies Gleave)