Indvirkningen af opdelingen af infrastrukturstyring og transportaktiviteter på jernbanesektoren i EU

16-05-2011

Dette notat gennemgår erfaringen med vertikal opdeling i den europæiske jernbanesektor. I notatet diskuteres fordele og ulemper ved vertikal opdeling samt virkningerne deraf for så vidt angår økonomi, aktiviteter, sikkerhed og brugere. Forskellige tilgange til vertikal opdeling har skabt forskellige resultater, hvoraf nogle har en stor positiv indvirkning i forhold til jernbanernes konkurrencemæssige udvikling, mens dette ikke er tilfældet for andre. I dette notat fastsættes resultaterne af en komparativ analyse, hvor der trækkes på et stort udvalg af kildemateriale.

Dette notat gennemgår erfaringen med vertikal opdeling i den europæiske jernbanesektor. I notatet diskuteres fordele og ulemper ved vertikal opdeling samt virkningerne deraf for så vidt angår økonomi, aktiviteter, sikkerhed og brugere. Forskellige tilgange til vertikal opdeling har skabt forskellige resultater, hvoraf nogle har en stor positiv indvirkning i forhold til jernbanernes konkurrencemæssige udvikling, mens dette ikke er tilfældet for andre. I dette notat fastsættes resultaterne af en komparativ analyse, hvor der trækkes på et stort udvalg af kildemateriale.

Ekstern forfatter

Francesco Dionori (Steer Davies Gleave, Dick Dunmore (Steer Davies Gleave), Simon Ellis (Steer Davies Gleave) and Pietro Crovato (Steer Davies Gleave)