Nettobudgetsaldoer som indikator: en misvisende indikator for de fordele, en medlemsstat opnår via EU-budgettet

19-02-2020

Når der foretages beregninger af budgetsaldoen ("operating budgetary balance, OBB), er det underforstået, at fordelingen af EU's udgifter er et nulsumsspil. Denne fremgangsmåde er uforenelig med den centrale tankegang, at EU's udgifter skaber europæisk merværdi. Det kan således føre til vildledende resultater, hvis man betragter nettobudgetsaldoen som en indikator for, hvilken "nettofordel" en medlemsstat opnår via EU's finanspolitiske aktiviteter, hvilket fremgår af følgende argumenter.

Når der foretages beregninger af budgetsaldoen ("operating budgetary balance, OBB), er det underforstået, at fordelingen af EU's udgifter er et nulsumsspil. Denne fremgangsmåde er uforenelig med den centrale tankegang, at EU's udgifter skaber europæisk merværdi. Det kan således føre til vildledende resultater, hvis man betragter nettobudgetsaldoen som en indikator for, hvilken "nettofordel" en medlemsstat opnår via EU's finanspolitiske aktiviteter, hvilket fremgår af følgende argumenter.

Ekstern forfatter

Zareh Astryan, Annika Havlik, Friedrich Heinemann, Justus Nover