EU-budgettets historie

14-06-2019

Den Europæiske Unions (EU's) budget er inddelt i tre søjler: udgifter, finansiering og revision. Denne briefing ser på budgettets oprindelse, dets udvikling inden for rammerne af flerårig planlægning og den årlige budgettering. Samtidig betragtes Europa-Parlamentets skiftende beføjelser over budgettet og udviklingen i dets finansiering og revisionsprocessen. Siden det allerførste Europæiske Fællesskab i 1952 har der forekommet spændinger i spørgsmål om budgetteringen mellem EU-institutionerne og medlemsstaterne, og der har været en tæt forbindelse mellem udgiftsreformer og finansieringsreformer.

Den Europæiske Unions (EU's) budget er inddelt i tre søjler: udgifter, finansiering og revision. Denne briefing ser på budgettets oprindelse, dets udvikling inden for rammerne af flerårig planlægning og den årlige budgettering. Samtidig betragtes Europa-Parlamentets skiftende beføjelser over budgettet og udviklingen i dets finansiering og revisionsprocessen. Siden det allerførste Europæiske Fællesskab i 1952 har der forekommet spændinger i spørgsmål om budgetteringen mellem EU-institutionerne og medlemsstaterne, og der har været en tæt forbindelse mellem udgiftsreformer og finansieringsreformer.

Ekstern forfatter

Dr Giacomo Benedetto