Det europæiske borgerinitiativ – De første erfaringer

15-05-2014

Efter anmodning fra AFCO- og PETI-Udvalget afdækker denne undersøgelse de problemer, som initiativtagerne støder på i forbindelse med forberedelsen og gennemførelsen af et europæisk borgerinitiativ (ECI). I undersøgelsen analyseres mulige løsninger, og der fremsættes anbefalinger med henblik på at forbedre ECI som et effektivt værktøj for deltagelsesdemokrati i EU. Sigtet er at foreslå foranstaltninger til sikring af en enkel ECI-proces med færre omkostninger og byrder for EU-borgerne. Det endelige mål er at definere konkrete tiltag, der sætter EU-borgerne i stand til aktivt at deltage i udformningen af Europas fremtid.

Efter anmodning fra AFCO- og PETI-Udvalget afdækker denne undersøgelse de problemer, som initiativtagerne støder på i forbindelse med forberedelsen og gennemførelsen af et europæisk borgerinitiativ (ECI). I undersøgelsen analyseres mulige løsninger, og der fremsættes anbefalinger med henblik på at forbedre ECI som et effektivt værktøj for deltagelsesdemokrati i EU. Sigtet er at foreslå foranstaltninger til sikring af en enkel ECI-proces med færre omkostninger og byrder for EU-borgerne. Det endelige mål er at definere konkrete tiltag, der sætter EU-borgerne i stand til aktivt at deltage i udformningen af Europas fremtid.